Quản lý Dữ liệu

HTKK

Tải phần mềm HTKK đầy đủ miễn phí

Intel WiDi Remote

Tải phần mềm  Intel WiDi Remote đầy đủ miễn phí
 • Kết nối TV và máy tính không cần dây Cable
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 1.0.0
 • License: Miễn phí

BitTorrent

Tải phần mềm BitTorrent đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm taỉ Torrent hoàn toàn miễn phí
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 7.10.3 build 44429
 • License: Miễn phí

Zimbra Desktop

Tải phần mềm Zimbra Desktop đầy đủ miễn phí
 • Quản lý nhiều Gmail trên máy tính
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 7.2.8
 • License: Miễn phí

EG File Encryption

Tải phần mềm EG File Encryption đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm mã hóa và bảo mật thông tin
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 1.5
 • License: Miễn phí

LocK A FoLdeR

Tải phần mềm LocK-A-FoLdeR đầy đủ miễn phí
 • Bảo mật thông tin cá nhân người dùng
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 3.10.3
 • License: Miễn phí

Folder Access Pro

Tải phần mềm Folder Access Pro đầy đủ miễn phí

HJ-Split

Tải phần mềm HJ-Split đầy đủ miễn phí

USB Drive Data Recovery

Tải phần mềm USB Drive Data Recovery đầy đủ miễn phí

7-Zip

Tải phần mềm 7-Zip đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm nén dữ liệu miễn phí
 • Category: Quản lý Dữ liệu
 • Version: 16.04
 • License: Miễn phí