Chat, Gọi video, Nhắn tin

Yahoo! Messenger

Tải phần mềm Yahoo! Messenger đầy đủ miễn phí

WhatsApp

Tải phần mềm WhatsApp đầy đủ miễn phí

KakaoTalk

Tải phần mềm KakaoTalk đầy đủ miễn phí

WeChat

Tải phần mềm Wechat đầy đủ miễn phí

Unblock Facebook

Tải phần mềm Unblock Facebook đầy đủ miễn phí

Skype

Tải phần mềm Skype đầy đủ miễn phí
  • Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính
  • Category: Chat, Gọi video, Nhắn tin
  • Version: 7.40.0.151
  • License: Miễn phí

TwitterTime

Tải phần mềm TwitterTime đầy đủ miễn phí

Viber

Tải phần mềm Viber đầy đủ miễn phí
  • Gọi điện, gửi tin nhắn, gửi file miễn phí và bảo mật trên máy tính
  • Category: Chat, Gọi video, Nhắn tin
  • Version: 7.7.0.1126
  • License: Miễn phí

Zalo

Tải phần mềm Zalo đầy đủ miễn phí